Bile Logo na web hlavni strana

Tu začíná moja…

Stužková slávnosť 

 
 
Chceš sa stať súčasťou tímu myprom?

Kto tvorí MyProm?🙋‍♂️🙋‍♀️

Hlavnou myšlienkou MyProm je pomáhať maturantom s organizáciou ich večera mladým a pozitívnym prístupom. To je aj jeden z dôvodov, prečo náš tím tvoria ľudia vo veku od 18 do 28 rokov. Takže ak si praješ byť v mladom a priateľskom kolektíve, ktorý má jasný cieľ, to ti dať môžeme. 

Koordinatori
DSC 4848 2

Rozumiete našej vízii? 🥅

Našou víziou je stať sa súčasťou kultúry stredných škôl vo všetkých krajoch SR. Toto chceme dosiahnuť pomocou tímu, ktorý sa vzájomne inšpiruje, motivuje a berie svoju prácu ako cestu k splneniu si vlastných cieľov. Vďaka tomu chceme tvoriť jedinečné akcie a príjemné prostredie pre seba i klientov navzájom.

Naša práca je poslaním. 🎯

Cestou k naplneniu vízie je kvalitný interný aj externý tím, ktorý bude z dlhodobého hľadiska budovať každoročnú tradíciu na školách. Tento výsledok chceme dosiahnuť aktívnym načúvaním jednotlivých členov svojho tímu, stanovovaním cieľov, budovaním vlastnej kultúry a v neposlednom rade umožnením členom tímu prepojiť svoje sny a ciele s cieľmi spoločnosti.

Stotožníte sa s našimi hodnotami? 🦁

Naše hodnoty určujú charakter našich ľudí. Ak ich dokážete rešpektovať, riadiť sa nimi a napĺňať ich, máte vysokú pravdepodobnosť stať sa našou súčasťou. ✌️

  • Rešpekt – Rešpektujem svojich klientov aj kolegov a to isté očakávam z ich strany.
  • Empatia – Počúvam svojich zákazníkov aj kolegov a snažím sa im pomôcť. Uvedomujem si ale, že pomôcť môžem len tým, ktorí pomoc chcú.
  • Soběstačnosť – Ak mám problém, snažím sa ho vyriešiť sám. Ak uznám, že to nie je možné, kontaktujem svojho spolupracovníka s vlastným návrhom riešenia, vypočujem si ho a následne ho vyriešim.
  • Drive – Idem si za svojím cieľom a chcem ho dosiahnuť, pretože až sa mi to podarí, budem napĺňať svoju vlastnú víziu.
  • Zodpovednosť – Som zodpovedný za svoj rozvoj, akciu, rozhodnutie, chyby aj úspechy. Nehľadám obete ani výhovorky. Som zodpovedný za svoje činy.

A koho vlastne hľadáme?🔎

Pozícia bola obsadená.

Dokážeš presvedčiť ostatných o svojich názoroch? 👌
Alebo si šikovný pracant, ktorý má chuť pomáhať ľuďom v organizácii tej najlepšej akcie? ➕
Naplňuje ťa hovoriť s ľuďmi a odmietnutie ťa nerozhodí? 💪

Tak máš teda možnosť stať sa súčasťou nášho obchodného tímu!🙋‍♀️🙋‍♂️

Čas na prácu si nastavuješ sám, odmena sa totiž odvíja od tvojich výsledkov.

Čím by si sa mal vyznačovať? 🔝

✔️ komunikačnými schopnosťami
✔️ sympatickosťou
✔️ citom pre empatiu
✔️ hľadaním riešení
✔️ ťahom na bránku

Čo ti na oplátku ponúkneme? 💘

💚 možnosť stať sa súčasťou obchodného tímu
💚 provízie z dohodnutých obchodov (až 15 000,- za obchod)
💚 robiť prácu z domu (občas sa ale na stretnutie budeš musieť vydať)
💚 osobný rozvoj v komunikácii, obchode a presviedčaní
💚 školenia priamo od majiteľa firmy
💚 možnosť podieľať sa na rozvoji a dokonca aj riadení ďalších projektov

Sme priaznivci konzultačného predaja. 🙏

Mám záujem

Máš kreatívne myslenie a chcel by si vytvárať nové stratégie, koncepty a realizovať našu víziu online? 👌

Slová ako stratégia, Facebook Pixel, Google Ads, konverzie ti nie sú cudzie?

Nerobí ti problém pracovať sám/a, delegovať činnosti na ostatných a riadiť si svoj čas? ➕

Páči sa ti myšlienka, že by si mohol pracovať z domu, vymýšľať obsah, súťaže, online aj offline aktivity pre mladú komunitu stredoškolákov? 💪

Tak máš teda možnosť stať sa súčasťou nášho tímu!🙋‍♀️🙋‍♂️

Ideálne ako príležitosť zarábať si a získavať prax počas štúdia na vysokej škole.

Čím by si sa mal vyznačovať? 🔝

✔️ kreatívnym myslením s umením zachytiť a „ilustrovať“ víziu

✔️ dobrými pravopisnými schopnosťami
✔️ umením a túžbou vymyslieť efektívnu stratégiu a implementovať ju
✔️ vedieť aspoň čiastočne pracovať s grafickými programami – aspoň Adobe Illustrator, Canva
✔️ základnou znalosťou Facebook Ads a Google Ads managera
✔️ Rozumieť a vedieť aplikovať pojmy ako WordPress, Facebook pixel, konverzie a pod.

Čo ti na oplátku ponúkneme? 💘

💚 možnosť stať sa súčasťou skvelého tímu
💚 osobný rozvoj v online prostredí
💚 robiť prácu z domu
💚 peniaze podľa vykonanej práce
💚 zaškolenie a úvod do sveta maturantov a online prostredia
💚 možnosť podieľať sa na rozvoji ďalších projektov

Mám záujem

Máš pocit, že ťa baví organizácia akcií a už si možno organizoval si svoju vlastnú stužkovú? 👌
Si kreatívny, dôsledný a nabitý pozitívnou energiou? ➕
Je organizácia tvojou silnou stránkou? 💪

Tak máš teda veľkú možnosť stať sa súčasťou nášho tímu!🙋‍♀️🙋‍♂️

Čím by si sa mal vyznačovať? 🔝

✔️ starostlivosťou
✔️ obetavosťou
✔️ citom pre komunikáciu
✔️ chuťou rozvíjať sa v organizácii eventov
✔️ byť tímovým hráčom

Čo ti na oplátku ponúkneme? 💘

💚 možnosť stať sa súčasťou skvelého tímu
💚 peniaze ihneď po akcii (od 5€ do 10€ za hod. – závisí od rozsahu akcie)
💚 robiť prácu, ktorú si chcel/a vždy robiť
💚 osobný rozvoj v koordinátorstve eventov
💚 podporu priamo od vedenia spoločnosti
💚 možnosť podieľať sa na rozvoji ďalších projektov

Mám záujem

Máš zmysel pre detail, ľudský prístup a schopnosť vnímať a realizovať predstavy klientov? 👌
Si starostlivý/á, vynaliezavý/á a dokážeš pracovať s presnosťou? ➕
Chutí ti myšlienka zabezpečovať stužkové slávnosti a byť súčasťou radosti stredoškolákov? 💪

Ak áno, máš teraz veľkú príležitosť stať sa súčasťou nášho tímu na pozícii Event Support!🙋‍♀️🙋‍♂️

Čím by si sa mal/a vyznačovať? 🔝

✔️ starostlivosťou a dôvtipom
✔️ schopnosťou efektívne komunikovať s klientmi a pochopiť ich víziu akcie
✔️ presnosťou v plánovaní a koordinácii
✔️ schopnosťou zabezpečiť rezerváciu služieb a servis pre klientov
✔️ flexibilitou v prispôsobovaní sa rôznym situáciám počas akcie

Čo ti na oplátku ponúkneme? 💘

💚 možnosť byť súčasťou skvelého tímu a pracovať na vzrušujúcich projektoch
💚 odmenu od 100 EUR za kvalitne odvedenú akciu
💚 pružný pracovný čas s možnosťou koordinácie samotných akcií
💚 školenia a podporu v oblasti event managementu
💚 pracovné prostredie, kde môžeš uplatniť svoju kreativitu a predstavivosť
💚 možnosť priamo ovplyvniť a formovať nezabudnuteľné akcie pre mladých ľudí

Mám záujem

Máš skúsenosti v riadení projektov a dokážeš zvládnuť koordináciu od začiatku až po úspešné dokončenie? 👌
Si organizačný talent, schopný multitasking, a tvojím druhým menom je efektivita? ➕
Dokážeš udržať si prehľad nad financiami a ľuďmi a vedieť tím k úspechu? 💪

Tak máš teda jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou nášho tímu ako Projektový manažér!🙋‍♀️🙋‍♂️

Čím by si sa mal vyznačovať? 🔝

✔️ skúsenosťami s riadením projektov
✔️ schopnosťou efektívnej komunikácie a riadenia tímu
✔️ silnými organizačnými a rozhodovacími zručnosťami
✔️ schopnosťou zvládať multitasking a pracovať pod tlakom
✔️ pochopením pre finančné manažment a rozpočtovanie

Čo ti na oplátku ponúkneme? 💘

💚 možnosť stať sa kľúčovou postavou v našom tíme
💚 konkurencieschopné finančné ohodnotenie v závislosti od tvojho prínosu
💚 flexibilnú pracovnú dobu a možnosť práce z domu
💚 príležitosti na osobný a profesionálny rozvoj v oblasti projektového manažmentu
💚 príjemné pracovné prostredie s podporou a mentoringom od skúsených kolegov
💚 možnosť ovplyvňovať a formovať projekty, ktoré majú skutočný dopad

Mám záujem

Idete do toho?

Životopis zasielajte vo formáte .jpg alebo .png

Používame sušienky (cookies) na optimalizáciu našich webových stránok a služieb. View more
Cookies settings
Accept
Máme slabosť pre sušienky
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Technické sušienky

Technické uloženie alebo prístup je nevyhnutne nutný na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si odberateľ alebo užívateľ výslovne vyžiadal, alebo iba za účelom vykonania prenosu oznámenia prostredníctvom siete elektronických komunikácií.

Štatistické sušienky

Technické uloženie alebo prístup, ktorý sa používa výhradne na štatistické účely.

Marketingové sušienky

Technické uloženie alebo prístup je nutný na vytvorenie užívateľských profilov za účelom zasielania reklamy alebo sledovania užívateľa na webových stránkach alebo na niekoľkých webových stránkach pre podobné marketingové účely.
Save settings