AKO SÚŤAŽ PREBIEHA?

ZAPÁJAJ SA A UŽ ZA 100 LAJKOV ZÍSKAJ VÝHRY!

Vieme, ako je v tomto období ťažké zabezpečiť čokoľvek na svoju stužkovú oslavu. A práve preto sme sa rozhodli vyjsť v ústrety všetkým, ktorí sa zapoja a nedosiahnu na prvú priečku.

UŽ ZA 100 LAJKOV TOTIŽ DOSTANEŠ ZĽAVU 100 NA FOTOBUDKU BASIC NA TVOJU STUŽKOVÚ!

Viac informácií o fotobudke Prihlásiť sa do súťaže

Pozrite sa na inšpiráciu, aké triedne fotky môžete posielať

Čím krajšia a zábavnejšia fotka, tým viac lajkov vám môže priniesť.

No a tak, už vás napadá, akú fotku nám pošlete do súťaže?

A čo vlastne môžeš vyhrať? 🎁

I. MIESTO
man with banknotes isolated studio min 2 scaled e1661202232747

FINANČNÁ ODMENA 70€

PRE TRIEDU, KTORÁ VYHRAJE!

P1100235 Edit scaled

STUŽKY ZDARMA

PRE CELÚ TŘÍDU!

Serpy

ŠERPA PRE UČITEĽOV

ZDARMA!

P1216491 Edit 2 2

VANKÚŠ ZDARMA

NA STUŽKY!

yellow copy space mock up card with sparkles glitter 2 2

DÁRKOVÉ VOUCHERY MYPROM

SO ZĽAVAMI NA VŠETKY SLUŽBY!

P1216357 Edit 2 2

100€ ZĽAVA NA FOTENIE A NATÁČANIE

CELÉ STUŽKOVÉ!

B54A0040 2 scaled

600 BALÓNKOV ZDARMA

NA OZDOBU PRIESTORU!

metal head stamp tool with wooden handle wax seal white paper 2 2

PEČATNÝ VOSK

ZDARMA!

Navzdy sa zachova min 2 2

200 ZĽAVA NA FOTOBUDKU

NA STUŽKOVÚ!

Sklenicky

10% ZĽAVA NA POHÁRE

NA STUŽKOVÚ!

close up fairy light against bokeh background

30% ZĽAVA NA VYBRANÉ DEKORÁCIE

NA STUŽKOVÚ!

img5861

70% ZĽAVA NA ČERVENÝ KOBEREC

NA STUŽKOVÚ!

man with banknotes isolated studio min 2 scaled e1661202232747

FINANČNÁ ODMENA 40€

PRE TRIEDU, KTORÁ BUDE DRUHÁ!

P1100235 Edit scaled

30% ZĽAVA

NA STUŽKY!

Serpy

30% ZĽAVA

NA ŠERPY PRE UČITEĽOV!

P1216491 Edit 2 2

50% ZĽAVA NA

VANKÚŠ NA STUŽKY!

yellow copy space mock up card with sparkles glitter 2 2

DÁRKOVÉ VOUCHERY MYPROM

SO ZĽAVAMI NA VŠETKY SLUŽBY!

P1216357 Edit 2 2

50€ ZĽAVA NA FOTENIE A NATÁČANIE

CELÉ STUŽKOVÉ!

B54A0040 2 scaled

200 BALÓNKOV ZDARMA

NA OZDOBU PRIESTORU!

metal head stamp tool with wooden handle wax seal white paper 2 2

PEČATNÝ VOSK

ZDARMA!

Navzdy sa zachova min 2 2

100 ZĽAVA NA FOTOBUDKU

NA STUŽKOVÚ!

Sklenicky

10% ZĽAVA NA POHÁRE

NA STUŽKOVÚ!

close up fairy light against bokeh background

30% ZĽAVA NA VYBRANÉ DEKORÁCIE

NA STUŽKOVÚ!

img5861

40% ZĽAVA NA ČERVENÝ KOBEREC

NA STUŽKOVÚ!

man with banknotes isolated studio min 2 scaled e1661202232747

FINANČNÁ ODMENA 30€

PRE TRIEDU, KTORÁ BUDE TRETÍ

P1100235 Edit scaled

10% ZĽAVA

NA STUŽKY!

Serpy

10% ZĽAVA

NA ŠERPY PRE UČITEĽOV!

P1216491 Edit 2 2

30% ZĽAVA NA

VANKÚŠ NA STUŽKY!

yellow copy space mock up card with sparkles glitter 2 2

DÁRKOVÉ VOUCHERY MYPROM

SO ZĽAVAMI NA VŠETKY SLUŽBY!

P1216357 Edit 2 2

30€ ZĽAVA NA FOTENIE A NATÁČANIE

CELÉ STUŽKOVÉ!

B54A0040 2 scaled

100 BALÓNKOV ZDARMA

NA OZDOBU PRIESTORU!

metal head stamp tool with wooden handle wax seal white paper 2 2

PEČATNÝ VOSK

ZDARMA!

Navzdy sa zachova min 2 2

100 ZĽAVA NA FOTOBUDKU

NA STUŽKOVÚ!

Sklenicky

10% ZĽAVA NA POHÁRE

NA STUŽKOVÚ!

close up fairy light against bokeh background

30% ZĽAVA NA VYBRANÉ DEKORÁCIE

NA STUŽKOVÚ!

img5861

20% ZĽAVA NA ČERVENÝ KOBEREC

NA STUŽKOVÚ!

REGISTRUJTE SA A ZAČNITE HRÁT!

LAJKY A SRDIEČKA SBIEHAŠ PO NAHRATÍ FOTOGRAFIE NA NAŠE PROFILY. zapojenie do súťaže zadarmo.

SLEDOVANIE SA MÔŽEŠ VENOVAŤ UŽ TERAZ!

Veľkosť fotografie nesmie presiahnuť 5 MB. Povolené formáty sú .jpg, .jpeg, .png, .gif.

Na čítanie počas dlhých chvíľ

1. Pomocou formulára vyššie nám pošlite vašu spoločnú triednu fotografiu. Nie je povinnosť, aby na fotografii boli všetci členovia triedy, ale čím viac z vás bude na fotografii a čím originálnejšia bude, tým väčšiu máte šancu na výhru.

2. Vašu fotografiu nahrajeme na naše facebookové/instagramové stránky s vodoznakom MyProm.sk, kde ju následne môžete ohodnotiť, zdieľať a šíriť pre potreby hlasovania. Hlavné ceny získajú fotografie s najvyšším počtom hlasov – teda tie, ktoré budú mať najväčší počet „lajkov“ dohromady.

3. Hlasy sa počítajú na základe „lajkov“ pod fotkou, ktorú nahrajeme na náš Facebook/Instagram.

  • 1 lajk na fotke = 1 hlas

4. Hlasovanie prebieha v termíne od 29.8.2023 – 26.9.2023.

5. Fotografie, ktoré získajú 100 a viac hlasov, získajú 5% zľavu na maturitné stužky (všetky druhy) a 100€ zľavu fotobudku na stužkovú zdarma (iba v prípade voľného termínu). Rezerváciu fotobudky môžete urobiť až po oficiálnom ukončení súťaže, nie v momente, keď získate 100 lajkov. Fotobudku si rezervujete prostredníctvom webových stránok a zľavového kódu, ktorý vám zašleme po ukončení súťaže. Pokiaľ fotobudka nebude vo váš termín k dispozícii z dôvodu obsadenosti termínu, nemáte nárok na náhradu škody.

6. Je povolené zdieľanie nášho odkazu na fotografiu prostredníctvom Facebooku, Messengeru, Instagramu a ďalších podobných aplikácií. Avšak počítajú sa iba „lajky“ pod našim príspevkom na Facebooku/Instagramu.

7. Je povolené označovanie osôb na fotografiách na Facebooku, ktoré sa na nich nachádzajú.

8. Fotografie budú nahraté na naše facebookové a instagramové profily najneskôr do 24 hodín od obdržania fotografie.

9. MyProm.sk si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže fotografiu, ktorá využíva platenú reklamu na Facebooku/Instagramu, porušuje zásady Facebooku/Instagramu alebo pravidlá tejto súťaže. Je prísne zakázané zbierať „lajky“ prostredníctvom nákupu lajkov cez akékoľvek portály – v takom prípade si MyProm.sk vyhradzuje právo fotografiu okamžite zmazať bez náhrady škody.

10. Ak Facebook/Instagram vymaže fotografiu, ktorá nespĺňa niektoré z jeho zásad, súťažiaci nemajú nárok na náhradu škody. Neznalosť pravidiel a zásad Facebooku/Instagramu neospravedlňuje.

11. MyProm.sk si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže fotografie, ktoré nespĺňajú podmienky zaradenia do súťaže.

12. Hlasovanie je, z dôvodu férovosti súťaže, obmedzené iba na územie SR a preto sa budú počítať iba reálne hlasy získané z tohto územia.

13. Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť a je možné ich uplatniť iba na našej webovej stránke www.myprom.sk.

14. Súťaž je určená pre všetkých maturantov 2023/24 na území SR.

15. Fotografiu môžete poslať od 26.6.2023 a ďalej kedykoľvek počas trvania súťaže až do jej ukončenia. Fotografie budú nahrané až v deň začiatku súťaže, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch.

I. Totožnosť a kontaktné údaje správcu osobných údajov

Spoločnosť Myprom SK s.r.o., so sídlom Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 55434118, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 169460/B (ďalej len „Správca“) je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) správcom Vašich poskytnutých osobných údajov, na ktorého sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo nesúhlasu s spracovaním osobných údajov.

II. Kontaktné údaje pověrníka pre ochranu osobných údajov

E-mailová adresa: info@myprom.sk
Adresa pre korešpondenciu: Myprom SK s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

III. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Správca bude spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

– Meno a priezvisko;
– Telefónne číslo;
– E-mailová adresa;

(ďalej len „Osobné údaje“)

IV. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ

Účelom spracúvania Vašich Osobných údajov je:
– Realizácia zmluvného vzťahu v rámci účasti na Promo akcii, ktorá je definovaná „Úplnými pravidlami a podmienkami promoakcie Fotosúťaž o titul maturanti roku!“ (ďalej len „Pravidlá“) a s tým súvisiacimi právnymi nárokmi v prípade splnenia podmienok pre získanie výhry.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich Osobných údajov je splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako subjekt údajov, alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

V. Prijímatelia Osobných údajov

Pri spracúvaní Osobných údajov môže dôjsť k ich poskytnutiu tretím stranám, t.j. spracovateľom osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je u našich spracovateľov zabezpečená prostredníctvom ich zmluvných záväzkov.

Spracovatelia osobných údajov, ktorí v rámci uvedeného účelu spracúvajú Osobné údaje z poverenia Správcu, sú konkrétne:

  • Facebook.com

Osobné údaje nebudú poskytované do krajín mimo EÚ, EHP alebo medzinárodným organizáciám.

VI. Práva subjektu údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte voči Správcovi najmä nasledujúce práva:

– Právo na prístup k Osobným údajom,

– Právo na opravu nepresných alebo neúplných Osobných údajov,

– Právo na výmaz Osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa GDPR,

– Právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa GDPR,

– Právo na prenosnosť údajov,

– Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ak máte pocit, že sa s Vašimi Osobnými údajmi nezaobchádza v súlade s právnymi predpismi.

Prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti II. tejto informácie Vám je k dispozícii náš pověrník pre ochranu osobných údajov v prípade nejasností.

VII. Doba spracúvania

Správca bude Vaše Osobné údaje spracúvať po dobu ne dlhšiu, ako je nevyhnutné pre účely, pre ktoré sú spracúvané, najdlhšie však po dobu 2 (dvoch) rokov od začiatku Promo akcie.
Potom budú spracúvané len obmedzený rozsah Osobných údajov po obmedzenú dobu 3 (troch) rokov na účely ochrany práv správcu (v prípade prípadnej kontroly zo strany dozorného orgánu, obhajoby voči tvrdeným nárokom, vymáhania pohľadávok) zo zákonného záujmu Správcu, dlhšie len u víťazov, ak to ukladá špeciálny právny predpis.

Myprom SK s.r.o.

Úplné pravidlá Promo akcie „FOTOSÚŤAŽ O TITUL MATURANTI ROKU

page1image272868656

 

Účelom tohto dokumentu je úplné a jasné upravenie pravidiel Promo akcie „Fotosúťaž o titul Maturanti roku!“. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej Promo akcie, obsiahnuté v propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

PRAVIDLÁ A PODMIENKY PROMO AKCIE

Vyhlasovateľom, organizátorom, pořadateľom, prevádzkovateľom a technickým správcom Promo akcie „Fotosúťaž o titul Maturanti roku!“ (ďalej len „Promo akcia” alebo „akcia“) je spoločnosť MyProm SK s.r.o. so sídlom Gorkého 205/3 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 55434118, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 169460/B, sp. zn. C 249416 (ďalej len „Organizátor”). Kontaktná adresa Organizátora je Gorkého 205/3 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (ďalej len „kontaktná adresa“). Súťaž sa riadi výlučne týmito Pravidlami a podmienkami Promo akcie (ďalej len „Pravidlá”).

Podmienky účasti

a)  Promo akcie sa môžu účastniť len svojprávne obmedzené skupiny fyzických osôb, tried, ktorých stužková slavnosť sa koná v roku 2023/2024 s mestom na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“).

b)  Z účasti v Promo akcii sú vylúčené triedy, ktorých maturitný ples sa nekoná v šk. roku 2023/2024 alebo ak mesto, v ktorom študujete, sa nenachádza na území Slovenskej republiky.

Miesto a doba konania Promo akcie

a) Promo akcia sa koná v čase od 29.8.2023 00:00:00 hod. do 26.9.2023 20:00:00 hod. vrátane (ďalej len „doba konania akcie“) na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnych stránok Organizátora (ďalej len „miesto konania akcie“). 

Účasť v Promo akcii:

a) Účastník sa Promo akcie zúčastní tak, že pravdivo vyplní registračný formulár uvedený na webových stránkach www.myprom.sk/fotosutaz-pre-maturantov (ďalej len ,,registrácia„) a nahraje súťažnú fotografiu. Do 24 hodín bude fotografia s vodoznakom Organizátora vložená na Facebookové/Instagramové stránky Organizátora. Za účastníka, a teda aj prípadného víťaza, sa považuje osoba, ktorej údaje boli vyplnené v registračnom formulári a ktorá potvrdila súhlas s pravidlami promo akcie. 

b) Účastník Promo akcie je povinný uviesť pri registrácii pravdivé a úplné údaje. Ak by aj len jedna položka registračného formulára nebola vyplnená pravdivými a/alebo úplnými údajmi, bude takýto účastník z Promo akcie vylúčený.

c) Pre účely vyhodnotenia Promo akcie je účastník identifikovaný na základe telefónneho mobilného čísla a e-mailu, s ktorými sa zapojil do akcie (teda tých údajov, ktoré uvedl v registračnom formulári).

d) Účastník môže registrovať súťažnú fotografiu s konkrétnym názvom triedy, názvom školy a miestom konania akcie len raz. V prípade zaslanie viacerých fotiek rovnakým účastníkom účastníkovi nevzniká nárok na výhru v akcii. To neplatí v prípade, že fotka  Účastníka nebola do tej doby vložená na Facebookové/Instagramové stránky Organizátora.

e) Z dôvodu transparentnosti Promo akcie môžu byť nevyhnutné osobné údaje Účastníkov Promo akcie v rozsahu názov triedy, názov školy a mesto štúdia uvedené na konkrétnej fotografii v mieste konania akcie.

f) Ak miesto konania akcie zmazalo fotografiu, ktorá nebude splňovať niektorú z jeho zásad, súťažiaci nemajú právo na náhradu škody. Neznalosť pravidiel a zásad Facebooku/Instagramu neomlúva.

g) Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže fotografiu, ktorá bude porušovať zásady Facebooku alebo pravidlá tejto súťaže. 

10) Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná Instagramom alebo Facebookom.

11) Na súťažnej fotografii môžu byť osoby staršie 15 rokov.

12) Zapojením do súťaže súhlasíte s pravidlami súťaže.

Spoločné ustanovenia pre účasť v akcii:

Účastník môže v prípade potreby využiť email info@myprom.sk, pričom táto služba je k dispozícii v pracovné dni PO-PÁ 10:00-17:00h.

Výhry a Mechanika výberu víťazov

Do akcie sú vložené nasledujúce výhry:

  • Zľava na stužky alebo šerpy;

  • Fotokútik alebo fotobudka;

  • Balónky a ďalšie dekorácie podľa umiestnenia;

  • kredity na nákup na stránke www.myprom.sk a jej následných odkazoch;
  • percentuálne zľavy na vybrané produkty a služby MyProm.sk, ktorých výška je uvedená na webových stránkach www.myprom.sk/fotosutaz-pre-maturantov za jednotlivé umiestnenia;

Mechanika Promo akcie pre získanie výhry:

Promo akcia je založená na princípe zhromažďovania hlasov na konkrétnu fotografiu. Za hlasy sa počíta kliknutie na tlačidlo „Like“ (ďalej len „hlas„) v mieste konania akcie na konkrétnej fotografii. Za jeden hlas sa považuje jeden evidovaný klik na danú fotografiu, ktorý sa zobrazí pri rozkliknutí fotografie. „Likom“ alebo hlasom je myslená akákoľvek emoji reakcia, ktorá je k dispozícii na súťažnej fotografii.

Výhru získajú prví 3 víťazi, ktorých počet hlasov bude najvyšší. Hlasy je možné zhromažďovať akýmkoľvek spôsobom, ktorý nevyužíva platenú reklamu. Za hlas sa počíta každý „like“, ktorý prišiel z územia SR. Hlasy, ktoré nie sú z územia SR a využívajú falošné profily, budú od fotky odčítané. Ak bude počet hlasov získaných mimo územia SR alebo od falošných profilov väčší ako 30%, Pořadatel súťaže má nárok na diskvalifikáciu súťažiaceho.

V prípade, že počet hlasov nebude stačiť na umiestnenie na prvých piatich miestach, ale počet hlasov bude vyšší ako 100 na danej fotografii, Účastník má nárok na využitie ceny útechy uvedenej na týchto stránkach. 

Náklady na dopravu, ak je potrebné, si každý víťaz hradí sám.

Hlavným identifikátorom víťaza je telefónne číslo a e-mail uvedený v registračnom formulári. V prípade výhry sú víťazi kontaktovaní Organizátorom.

Oznámenie a odovzdanie výhry

a)  Víťazi sú informovaní o výhre do 48 hodín formou e-mailu (v prípade webovej registrácie) alebo telefonického čísla;

Účasť v Promo akcii a spracovanie osobných údajov

a) Účasť v Promo akcii je dobrovoľná. Účastník Promo akcie odoslaním registračného formulára vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami a potvrdzuje, že bol oboznámený s Poučením o spracovaní osobných údajov, ktoré je dostupné na www.myprom.sk/fotosutaz-pre-maturantov.

Záverečné ustanovenie

a) Promo akcia sa riadi výhradne týmito Pravidlami a akékoľvek kratšie alebo stručnejšie publikované pravidlá slúžia len pre informačné účely.

b) Každý Účastník Promo akcie sa účastní Promo akcie s vedomím, že môže požadovať výhry len v rozsahu a za podmienok stanovených týmito Pravidlami. Pri akomkoľvek porušení pravidiel Promo akcie alebo pri podozrení na nečestné alebo podvodné konanie účastníka, si Organizátor vyhradzuje právo účastníka z Promo akcie bez náhrady vyradiť (a to aj v prípade, že účastníkovi dopomohla svojím podvodným alebo nečestným konaním k výhre tretia osoba).

c) Výsledky Promo akcie sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie účasti v Promo akcii alebo výhry súdno cestou je vylúčené. Výhru nie je možné vyplatiť hotovosťou alebo iným náhradným plnením. V prípade vzniku pochybností o splnení podmienok Promo akcie účastníkom, je účastník povinný Organizátorovi preukázať splnenie jednotlivých podmienok.

d) Organizátor ani Provozovateľ neručia za akékoľvek problémy alebo technické ťažkosti súvisiace s účasťou účastníka v Promo akcii alebo v súvislosti s odovzdaním/doručením a užívaním výhier.

e) Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách.

f) Organizátor akcie nie je zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré účastník prípadne utrpí svojou účasťou v akcii alebo prostredníctvom získanej výhry.

g) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá, Promo akciu odložiť, skrátiť dobu trvania Promo akcie, prerušiť alebo zrušiť Promo akciu bez náhrady. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo výmeny výhry za iné ceny v ekvivalentnej hodnote, najmä v prípade, že mu nebudú dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť víťazom predané v súlade s pravidlami súťaže. Predchádzajúca veta sa netýka rezervácie fotokútika, ktorý v prípade obsadenosti termínu, nie je možné nahradiť. Účastníkovi je teda poskytnutá kompenzácia vo výške až 15% zľavy na službu podľa jeho výberu na webových stránkach www.myprom.sk.

e) V prípade, že dôjde k zmenám v týchto Pravidlách, stane sa tak formou písomných číslovaných dodatkov. Dodatok spolu s novým znením Pravidiel bude dostupný na webe. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamžikom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

MyProm SK, s.r.o.