Kto tvorí MyProm?🙋‍♂️🙋‍♀️

Hlavnou myšlienkou MyProm je pomáhať maturantom s organizáciou ich večera mladým a pozitívnym prístupom. To je aj jeden z dôvodov, prečo náš tím tvoria ľudia vo veku od 18 do 28 rokov. Takže ak si praješ byť v mladom a priateľskom kolektíve, ktorý má jasný cieľ, to ti dať môžeme. 

Koordinatori
DSC 4848 2

Rozumiete našej vízii? 🥅

Našou víziou je stať sa súčasťou kultúry stredných škôl vo všetkých krajoch SR. Toto chceme dosiahnuť pomocou tímu, ktorý sa vzájomne inšpiruje, motivuje a berie svoju prácu ako cestu k splneniu si vlastných cieľov. Vďaka tomu chceme tvoriť jedinečné akcie a príjemné prostredie pre seba i klientov navzájom.

Naša práca je poslaním. 🎯

Cestou k naplneniu vízie je kvalitný interný aj externý tím, ktorý bude z dlhodobého hľadiska budovať každoročnú tradíciu na školách. Tento výsledok chceme dosiahnuť aktívnym načúvaním jednotlivých členov svojho tímu, stanovovaním cieľov, budovaním vlastnej kultúry a v neposlednom rade umožnením členom tímu prepojiť svoje sny a ciele s cieľmi spoločnosti.

Stotožníte sa s našimi hodnotami? 🦁

Naše hodnoty určujú charakter našich ľudí. Ak ich dokážete rešpektovať, riadiť sa nimi a napĺňať ich, máte vysokú pravdepodobnosť stať sa našou súčasťou. ✌️

  • Rešpekt – Rešpektujem svojich klientov aj kolegov a to isté očakávam z ich strany.
  • Empatia – Počúvam svojich zákazníkov aj kolegov a snažím sa im pomôcť. Uvedomujem si ale, že pomôcť môžem len tým, ktorí pomoc chcú.
  • Soběstačnosť – Ak mám problém, snažím sa ho vyriešiť sám. Ak uznám, že to nie je možné, kontaktujem svojho spolupracovníka s vlastným návrhom riešenia, vypočujem si ho a následne ho vyriešim.
  • Drive – Idem si za svojím cieľom a chcem ho dosiahnuť, pretože až sa mi to podarí, budem napĺňať svoju vlastnú víziu.
  • Zodpovednosť – Som zodpovedný za svoj rozvoj, akciu, rozhodnutie, chyby aj úspechy. Nehľadám obete ani výhovorky. Som zodpovedný za svoje činy.

A koho vlastne hľadáme?🔎

 

Dokážeš presvedčiť ostatných o svojich názoroch? 👌
Alebo si šikovný pracant, ktorý má chuť pomáhať ľuďom v organizácii tej najlepšej akcie? ➕
Naplňuje ťa hovoriť s ľuďmi a odmietnutie ťa nerozhodí? 💪

Tak máš teda možnosť stať sa súčasťou nášho obchodného tímu!🙋‍♀️🙋‍♂️

Čas na prácu si nastavuješ sám, odmena sa totiž odvíja od tvojich výsledkov.

Čím by si sa mal vyznačovať? 🔝

✔️ komunikačnými schopnosťami
✔️ sympatickosťou
✔️ citom pre empatiu
✔️ hľadaním riešení
✔️ ťahom na bránku

Čo ti na oplátku ponúkneme? 💘

💚 možnosť stať sa súčasťou obchodného tímu
💚 provízie z dohodnutých obchodov (až 15 000,- za obchod)
💚 robiť prácu z domu (občas sa ale na stretnutie budeš musieť vydať)
💚 osobný rozvoj v komunikácii, obchode a presviedčaní
💚 školenia priamo od majiteľa firmy
💚 možnosť podieľať sa na rozvoji a dokonca aj riadení ďalších projektov

Sme priaznivci konzultačného predaja. 🙏

 
Mám záujem

Máš kreatívne myslenie a chcel by si vytvárať nové stratégie, koncepty a realizovať našu víziu online? 👌

Slová ako stratégia, Facebook Pixel, Google Ads, konverzie ti nie sú cudzie?

Nerobí ti problém pracovať sám/a, delegovať činnosti na ostatných a riadiť si svoj čas? ➕

Páči sa ti myšlienka, že by si mohol pracovať z domu, vymýšľať obsah, súťaže, online aj offline aktivity pre mladú komunitu stredoškolákov? 💪

Tak máš teda možnosť stať sa súčasťou nášho tímu!🙋‍♀️🙋‍♂️

Ideálne ako príležitosť zarábať si a získavať prax počas štúdia na vysokej škole.

Čím by si sa mal vyznačovať? 🔝

✔️ kreatívnym myslením s umením zachytiť a „ilustrovať“ víziu

✔️ dobrými pravopisnými schopnosťami
✔️ umením a túžbou vymyslieť efektívnu stratégiu a implementovať ju
✔️ vedieť aspoň čiastočne pracovať s grafickými programami – aspoň Adobe Illustrator, Canva
✔️ základnou znalosťou Facebook Ads a Google Ads managera
✔️ Rozumieť a vedieť aplikovať pojmy ako WordPress, Facebook pixel, konverzie a pod.

Čo ti na oplátku ponúkneme? 💘

💚 možnosť stať sa súčasťou skvelého tímu
💚 osobný rozvoj v online prostredí
💚 robiť prácu z domu
💚 peniaze podľa vykonanej práce
💚 zaškolenie a úvod do sveta maturantov a online prostredia
💚 možnosť podieľať sa na rozvoji ďalších projektov

Mám záujem

Máš pocit, že ťa baví organizácia akcií a už si možno organizoval si svoju vlastnú stužkovú? 👌
Si kreatívny, dôsledný a nabitý pozitívnou energiou? ➕
Je organizácia tvojou silnou stránkou? 💪

Tak máš teda veľkú možnosť stať sa súčasťou nášho tímu!🙋‍♀️🙋‍♂️

Čím by si sa mal vyznačovať? 🔝

✔️ starostlivosťou
✔️ obetavosťou
✔️ citom pre komunikáciu
✔️ chuťou rozvíjať sa v organizácii eventov
✔️ byť tímovým hráčom

Čo ti na oplátku ponúkneme? 💘

💚 možnosť stať sa súčasťou skvelého tímu
💚 peniaze ihneď po akcii (od 5€ do 10€ za hod. – závisí od rozsahu akcie)
💚 robiť prácu, ktorú si chcel/a vždy robiť
💚 osobný rozvoj v koordinátorstve eventov
💚 podporu priamo od vedenia spoločnosti
💚 možnosť podieľať sa na rozvoji ďalších projektov

Mám záujem

Máš zmysel pre detail, ľudský prístup a schopnosť vnímať a realizovať predstavy klientov? 👌
Si starostlivý/á, vynaliezavý/á a dokážeš pracovať s presnosťou? ➕
Chutí ti myšlienka zabezpečovať stužkové slávnosti a byť súčasťou radosti stredoškolákov? 💪

Ak áno, máš teraz veľkú príležitosť stať sa súčasťou nášho tímu na pozícii Event Support!🙋‍♀️🙋‍♂️

Čím by si sa mal/a vyznačovať? 🔝

✔️ starostlivosťou a dôvtipom
✔️ schopnosťou efektívne komunikovať s klientmi a pochopiť ich víziu akcie
✔️ presnosťou v plánovaní a koordinácii
✔️ schopnosťou zabezpečiť rezerváciu služieb a servis pre klientov
✔️ flexibilitou v prispôsobovaní sa rôznym situáciám počas akcie

Čo ti na oplátku ponúkneme? 💘

💚 možnosť byť súčasťou skvelého tímu a pracovať na vzrušujúcich projektoch
💚 odmenu od 100 EUR za kvalitne odvedenú akciu
💚 pružný pracovný čas s možnosťou koordinácie samotných akcií
💚 školenia a podporu v oblasti event managementu
💚 pracovné prostredie, kde môžeš uplatniť svoju kreativitu a predstavivosť
💚 možnosť priamo ovplyvniť a formovať nezabudnuteľné akcie pre mladých ľudí

Mám záujem

Máš skúsenosti v riadení projektov a dokážeš zvládnuť koordináciu od začiatku až po úspešné dokončenie? 👌
Si organizačný talent, schopný multitasking, a tvojím druhým menom je efektivita? ➕
Dokážeš udržať si prehľad nad financiami a ľuďmi a vedieť tím k úspechu? 💪

Tak máš teda jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou nášho tímu ako Projektový manažér!🙋‍♀️🙋‍♂️

Čím by si sa mal vyznačovať? 🔝

✔️ skúsenosťami s riadením projektov
✔️ schopnosťou efektívnej komunikácie a riadenia tímu
✔️ silnými organizačnými a rozhodovacími zručnosťami
✔️ schopnosťou zvládať multitasking a pracovať pod tlakom
✔️ pochopením pre finančné manažment a rozpočtovanie

Čo ti na oplátku ponúkneme? 💘

💚 možnosť stať sa kľúčovou postavou v našom tíme
💚 konkurencieschopné finančné ohodnotenie v závislosti od tvojho prínosu
💚 flexibilnú pracovnú dobu a možnosť práce z domu
💚 príležitosti na osobný a profesionálny rozvoj v oblasti projektového manažmentu
💚 príjemné pracovné prostredie s podporou a mentoringom od skúsených kolegov
💚 možnosť ovplyvňovať a formovať projekty, ktoré majú skutočný dopad

Mám záujem

Idete do toho?

Životopis zasielajte vo formáte .jpg alebo .png