Kto tvorí MyProm?🙋‍♂️🙋‍♀️

Hlavnou myšlienkou MyProm je pomáhať maturantom s organizáciou ich večera mladým a pozitívnym prístupom. To je aj jeden z dôvodov, prečo náš tím tvoria ľudia vo veku od 18 do 28 rokov. Takže ak si praješ byť v mladom a priateľskom kolektíve, ktorý má jasný cieľ, to ti dať môžeme. 

Koordinatori
DSC 4848 2

Rozumiete našej vízii? 🥅

Našou víziou je stať sa súčasťou kultúry stredných škôl vo všetkých krajoch SR. Toto chceme dosiahnuť pomocou tímu, ktorý sa vzájomne inšpiruje, motivuje a berie svoju prácu ako cestu k splneniu si vlastných cieľov. Vďaka tomu chceme tvoriť jedinečné akcie a príjemné prostredie pre seba i klientov navzájom.

Naša práca je poslaním. 🎯

Cestou k naplneniu vízie je kvalitný interný aj externý tím, ktorý bude z dlhodobého hľadiska budovať každoročnú tradíciu na školách. Tento výsledok chceme dosiahnuť aktívnym načúvaním jednotlivých členov svojho tímu, stanovovaním cieľov, budovaním vlastnej kultúry a v neposlednom rade umožnením členom tímu prepojiť svoje sny a ciele s cieľmi spoločnosti.

Stotožníte sa s našimi hodnotami? 🦁

Naše hodnoty určujú charakter našich ľudí. Ak ich dokážete rešpektovať, riadiť sa nimi a napĺňať ich, máte vysokú pravdepodobnosť stať sa našou súčasťou. ✌️

Rešpekt – Rešpektujem svojich klientov aj kolegov a to isté očakávam z ich strany.

Empatia – Počúvam svojich zákazníkov aj kolegov a snažím sa im pomôcť. Uvedomujem si ale, že pomôcť môžem len tým, ktorí pomoc chcú.

Soběstačnosť – Ak mám problém, snažím sa ho vyriešiť sám. Ak uznám, že to nie je možné, kontaktujem svojho spolupracovníka s vlastným návrhom riešenia, vypočujem si ho a následne ho vyriešim.

Drive – Idem si za svojím cieľom a chcem ho dosiahnuť, pretože až sa mi to podarí, budem napĺňať svoju vlastnú víziu.

Zodpovednosť – Som zodpovedný za svoj rozvoj, akciu, rozhodnutie, chyby aj úspechy. Nehľadám obete ani výhovorky. Som zodpovedný za svoje činy.